پرورش ماهی قزل آلا در قفس

محل اجرا : استان چهار محال و بختیاری-دریاچه سد کارون ۴

تولید کننده : شرکت توسعه آب وخاک نصر

مشخصات سازه : ۶ قفس پرورش ماهی به قطر ۲۰ متر و ارتفاع تور ۷

← قبلی