مدیرعامل شرکت توسعه آب و خاک نصر در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱در جلسه گزارش استراتژی و برنامه‌های شرکت آبزیان گستر نصر و طرح توسعه شرکت با الویت فعالیت در زنجیره تولید آبزیان شرکت نمودند .