جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۷ شرکت توسعه آب و خاک نصر در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۵ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مشاورین شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت توسعه آب و خاک نصر و بازرس قانونی در سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.