۲۸ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

بازدید مدیرعامل شرکت از پروژه های کردستان

جناب آقای مهندس نریمانی مدیرعامل شرکت توسعه آب و خاک نصر در روزهای ۱۹ و ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸ همراه با مدیر فنی و مهندسی شرکت جناب آقای مهندس صابرپور از پروژه های کردستان بازدید به عمل آوردند.