۱۳ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۲/ن/۹۸

شرکت توسعه آب و خاک نصر در نظر دارد عملیات حفاری کانال در پروژه خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب- ری / قطعه اول حدفاصل آسار تا پل بابا به طول ۷۲ کیلومتر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود تا پس از دریافت و مطالعه اسناد، نسبت به تهیه و تحویل مدارک پیشنهادی خود، حداکثر تا مورخ تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹، به دبیرخانه این شرکت واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به پل همت، خیابان نیلو بن بست دوم پلاک ۱(مجتمع یاس) طبقه ۵ واحد ۱۰ اقدام نمایند.

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. 

پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در کمیسیون مناقصه باز و خوانده میشود. 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد با شماره تلفن ۸۸۶۷۶۲۰۱ ، بخش امور قراردادها و مناقصات، تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل پیوست