۲۸ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۱/ن/۹۸

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۰۱/ن/۹۸

شرکت توسعه آب و خاک نصر در نظر دارد بخشی از پروژه مسیرسازی (R.O.W)، یکی از پروژه های تابعه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود تا پس از دریافت و مطالعه اسناد، نسبت به تهیه و تحویل مدارک پیشنهادی خود، حداکثر تا مورخ تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳، به دبیرخانه این شرکت واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به پل همت، خیابان نیلو بن بست دوم پلاک ۱(مجتمع یاس) طبقه ۵ واحد ۱۰ اقدام نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می¬شود.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد با شماره تلفن ۸۸۶۷۶۲۰۱ ، بخش امور قراردادها و مناقصات، تماس حاصل نمایند.
پیمانکاران میبایست حتماً از محل سایت بازدید نمایند و به منظور هماهنگی جهت بازدید با آقای مهندس ماروفی (تلفن ۰۹۱۶۰۷۸۶۳۹۶) و یا آقای مهندس خضرلو(تلفن ۰۹۱۵۷۹۸۷۲۱۱)، تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل پیوست