پروژه های در حال اجرا

پروژه های در حال اجرا

– – این شرکت در زمینه مطالعه، طراحی، مشارکت، سرمایه¬گذاری و اجرای کلیه پروژه¬های عمرانی و زیربنایی در رشته¬های نفت و گاز، آب، حمل و نقل، کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات آماده ارائه خدمات می¬باشد و معتقد است فعالیت¬های خود را با کیفیت ممتاز و دقت مطلوب و همچنین زمان معقول با قیمت منطقی ارائه می¬نماید.

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

این شرکت بر آن است تا ضمن کسب افزایش رضایت کارفرمایان و ارج نهادن به پرسنل خود که فلسفه وجودی شرکت را شامل می¬شود در جهت سرمایه¬گذاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی و زیربنایی خاص در حوزه نفت و گاز با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن و مطابق با استانداردهای پذیرفته شده در سطح ملی و بین¬المللی با در نظر گرفتن ارزش¬های اسلامی و ایرانی و نیز آخرین فن¬آوری¬ها و با دراختیار داشتن نیروی انسانی متعهد، متخصص، کارآمد و مومن و با رعایت اصل صداقت در جهت حفظ و تداوم منافع مشترک اقدام نماید.

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره
  1. رئیس هیأت مدیره
    اکبر قنبری دارای مدرک دکتری در رشته مدیریت

  2. مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
    محمد رضا نریمانی دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی

  3. نایب رئیس هیأت مدیره
    علیرضا صابرپور دارای کارشناسی ارشد مهندسی عمران